[X] close
[X] close

CDT-Russia Moscow St.Petersburg 8D (EK)

[CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคาเริ่มต้น 57,900.-
 
วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
วันที่ 3: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่ 4:
สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
วันที่ 5: มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ 6: พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
วันที่ 7: พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
วันที่ 8: ดูไบ – กรุงเทพฯ
 
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 2561 :    22-29,  25 พ.ค. – 1 มิ.ย., 26 พ.ค. – 2 มิ.ย., 28 พ.ค. – 4 มิ.ย., 29 พ.ค. – 5 มิ.ย.
กรกฎาคม  2561 :    22-29, 24-31, 25 ก.ค. – 1 ส.ค.
สิงหาคม    2561 :    08-15, 10-17
        
Visitors: 69