[X] close
[X] close

CDT-Russia Moscow Zagorsk 6D (EK)

[CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 37,900.-
 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
วันที่ 2: ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
วันที่ 3: ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่ 4:
สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ 5: จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
วันที่ 6: กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 2561 :    09-14, 24-29
กรกฎาคม   2561 :    26-31
สิงหาคม    2561 :    09-14

        
Visitors: 68