[X] close
[X] close

CST-ONCE IN AFRICA 8D5N (SQ)

[CST] โปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ราคาเริ่มต้น 66,900.-
 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2: สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Nelson Mandala Square พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – เมืองซันซิตี้
วันที่ 3: สวนเสือ – หมู่บ้านเลเซดี
วันที่ 4:
โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain
วันที่ 5:
ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
วันที่ 6: ล่องเรือชมแมวน้ำ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป เคปทาวน์
วันที่ 7: เคปทาวน์ – สิงคโปร์
วันที่ 8: สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง
พฤษภาคม    2561 : 23-30
มิถุนายน       2561 : 06-13, 27 มิ.ย.- 4 ก.ค.
กรกฎาคม     2561 :
25 ก.ค.-1 ส.ค.
สิงหาคม       2561 : 15-22, 29 ส.ค.- 5 ก.ย.
กันยายน       2561 : 12-19, 19-26

        


Visitors: 68