[X] close
[X] close

ลูกค้าของเรา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
ทัวร์กรุ๊ปเหมา ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27-29 มกราคม 2559  จำนวน 50 ท่าน
ทัวร์กรุ๊ปเหมา ศึกษาดูงาน จังหวัดสุโขทัย วันที่ 23-25 มีนาคม 2559  จำนวน 40 ท่าน         

บริษัท ไพลิน โปรเจค จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวประจำปี จังหวัดนครนายก

วันที่ 9-10 มกราคม 2559  จำนวน 180 ท่าน

บริษัท คิว.ซี ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวประจำปี จังหวัดเพชรบุรี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558  จำนวน 80 ท่าน

บริษัท วี ซี แฟบริค จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนาศึกษาดูงาน จังหวัดเพรชบุรี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553  จำนวน 189 ท่าน

  บริษัทสยามมอร์ต้า จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา จังหวัดภูเก็ต-พังงา 3 วัน 2 คืน 
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2553  จำนวน 120 ท่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที กรุ๊ป เอ็นจิเนีย แอนด์ แมชชีนทูล
ทัวร์กรุ๊ปเหมา ล่องแก่งหินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2553 จำนวน 52 ท่าน
  บริษัทสยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา จังหวัดราชบุรี 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2554 จำนวน 32 ท่าน
  โรงเรียนอนุบาลตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ทัวร์กรุ๊ปเหมาศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่ 4 วัน 1 คืน 
วันที่ 26-29 มีนาคม 2557 จำนวน 120 ท่าน
  บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ทัวร์กอล์ฟ พัทยา กรุงเทพ  6 วัน 5 คืน   
วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2557   จำนวน 15 ท่าน
  บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
กรุ๊ปเหมา CSR จังหวัดกาญจนบรี 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2557  จำนวน 90 ท่าน
 

บริษัท วี ซี แฟบริค จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา จังหวัดจันทบุรี 2 วัน 1 คืน 

วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557  จำนวน 270 ท่าน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร
กรุ๊ปเหมา จังหวัดนครราชสีมา 2 วัน 1 คืน 

วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 100 ท่าน

  บริษัท ทีแอลเอ็ม ลอจิสติกส์ แมเนจเม้น จำกัด
ทัวร์กรุ๊ปเหมา จังหวัดระยอง 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 160 ท่าน
 

บริษัท บิสโปร เอาท์ซอร์ส จำกัด
แพ็คเกจแรลลี่ ล่องแก่ง จังหวัดนครนายก 1 วัน 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557  จำนวน 35 ท่าน

Visitors: 945