[X] close
[X] close

CDT-EK001A_Russia Moscow Zagorsk 6 Days

 
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Russia Moscow Zagorsk 6 Days
   โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)


   ราคาเริ่มต้น 39,900.-

   วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
   วันที่ 2: ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท   
   วันที่ 3: ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
   วัน
ที่ 4: สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ 
   วันที่ 5: จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden
   วันที่ 6: กรุงเทพฯ
 
   วันที่เดินทาง 
   เมษายน      2561  05-10 | 12-17 | 26-01
   พฤษภาคม   2561  09-14 | 24-29
  

         


Visitors: 69