[X] close
[X] close

CST-รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน -EK

 
[CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)


ราคาเริ่มต้น 55,900.-

วันที่ 1:
 กรุงเทพ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ - ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 3: มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
วันที่ 4: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
วันที่ 5: นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 6: พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
วันที่ 7: ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
วันที่ 8: กรุงเทพฯ
 
กำหนดวันเดินทาง
วันที่: 24-31 ก.ค., 26 ก.ค.-2 ส.ค. 61
วันที่: 9-16 ส.ค. 61
วันที่: 12-19 ก.ย., 26 ก.ย.-3 ต.ค. 61
วันที่: 10-17, 17-24, 22-29 ต.ค. 61
  
         


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • EK001A_Russia 6D_(EK)_34900-44900_MAY-AUG 2018.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซียมอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ราคาเริ่มต้น 37,900.- วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่ 2: ดูไบ – มอสโคว์ – ...

 • EK002_Russia 8D_(EK)_MAY-AUG 2018.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)ราคาเริ่มต้น 57,900.- วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ – ด...

 • russia-st-basils.adapt.945.1.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย[มอสโคว์–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก] 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน THAIAIRWAYS(TG)ราคาเริ่มต้น 55,900.-วันที่ 1:กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่ 2:มอสโ...

 • เจาะลึกรัสเซีย_01 (1).jpg
  [VTG] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways(TG) ราคาเริ่มต้น 65,900.- วันที่ 1:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มอสโคว์ วันที่ 2:มอสโคว์ ...

 • เที่ยวเชค.jpg
  [VTG] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways(TG) ราคา 75,300.- วันที่ 1:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มอสโคว์ วันที่ 2:มอสโคว์ วั...

 • EK001_We're One_Russia 6D(EK)_AUG-OCT 2017.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) ราคาเริ่มต้น 39,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่...

 • EK001A_Russia 6D_(EK)_34900-44900_Apr-May 2018.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซียRussia Moscow Zagorsk 6 Days โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) ราคาเริ่มต้น 39,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่...

 • omc94kdf5koTI6aP2Lz-o.jpg
  [ZGO] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Russia Shock Price 6 วัน โดยสายการบิน QATAR(QR) ราคาเริ่มต้น 29,999.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – อาบูดาบี วันที่ 2:อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ –...

 • 919806-img.rhqovr.2lotp.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA EASY 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ราคาเริ่มต้น 52,900.- วันที่ 1: กรุงเทพฯ – อาบูดาบี วันที่ 2:อาบูดาบี – มอสโคว์ –...

 • unnamed.jpg
  [ITC] โปรแกรมทัวร์รัสเซียBeautiful Russiaทัวร์รัสเซีย มอสโคว์5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) ราคาเริ่มต้น 39,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบิ...

 • DH1_ZqEVYAAlmXd.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) ราคาเริ่มต้น 77,500.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – มอสโคว์ วันที่ 2:มอสโคว์ – สนามบ...

 • murmansk.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซียรัสเซีย Aurora Hunting 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thia Airways (TG) ราคาเริ่มต้น 71,500.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ วันที่ 2:มอส...

 • russia.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซียรัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY) ราคาเริ่มต้น 36,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2:อาบูดาบี้ – ม...

 • russia.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) ราคาเริ่มต้น 55,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2:ดู...
Visitors: 69