[X] close
[X] close

CST-Super Save Russia Easy 8D5N (EY)

  
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
   โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)


   ราคาเริ่มต้น 39,900.-

   วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
   วันที่ 2: ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์      
   วันที่ 3: ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
   วัน
ที่ 4: สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 
   วันที่ 5: จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
   วันที่ 6: กรุงเทพฯ
 
   วันที่เดินทาง
   
เมษายน     2561   5-10 / 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561
   พฤษภาคม  2561    9-14 / 24-29 พ.ค. 2561

 
         


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • EK001A_Russia 6D_(EK)_34900-44900_MAY-AUG 2018.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซียมอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ราคาเริ่มต้น 37,900.- วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่ 2: ดูไบ – มอสโคว์ – ...

 • EK002_Russia 8D_(EK)_MAY-AUG 2018.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)ราคาเริ่มต้น 57,900.- วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ – ด...

 • russia-st-basils.adapt.945.1.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย[มอสโคว์–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก] 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน THAIAIRWAYS(TG)ราคาเริ่มต้น 55,900.-วันที่ 1:กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่ 2:มอสโ...

 • เจาะลึกรัสเซีย_01 (1).jpg
  [VTG] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways(TG) ราคาเริ่มต้น 65,900.- วันที่ 1:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มอสโคว์ วันที่ 2:มอสโคว์ ...

 • เที่ยวเชค.jpg
  [VTG] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways(TG) ราคา 75,300.- วันที่ 1:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มอสโคว์ วันที่ 2:มอสโคว์ วั...

 • 001.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)ราคาเริ่มต้น 55,900.-วันที่ 1:กรุงเทพ ว...

 • EK001A_Russia 6D_(EK)_34900-44900_Apr-May 2018.jpg
  [CDT] โปรแกรมทัวร์รัสเซียRussia Moscow Zagorsk 6 Days โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) ราคาเริ่มต้น 39,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่...

 • omc94kdf5koTI6aP2Lz-o.jpg
  [ZGO] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย Russia Shock Price 6 วัน โดยสายการบิน QATAR(QR) ราคาเริ่มต้น 29,999.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – อาบูดาบี วันที่ 2:อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ –...

 • 919806-img.rhqovr.2lotp.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA EASY 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ราคาเริ่มต้น 52,900.- วันที่ 1: กรุงเทพฯ – อาบูดาบี วันที่ 2:อาบูดาบี – มอสโคว์ –...

 • unnamed.jpg
  [ITC] โปรแกรมทัวร์รัสเซียBeautiful Russiaทัวร์รัสเซีย มอสโคว์5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) ราคาเริ่มต้น 39,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบิ...

 • DH1_ZqEVYAAlmXd.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) ราคาเริ่มต้น 77,500.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – มอสโคว์ วันที่ 2:มอสโคว์ – สนามบ...

 • murmansk.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซียรัสเซีย Aurora Hunting 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thia Airways (TG) ราคาเริ่มต้น 71,500.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ วันที่ 2:มอส...

 • russia.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซียรัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท (EY) ราคาเริ่มต้น 36,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2:อาบูดาบี้ – ม...

 • russia.jpg
  [CST] โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) ราคาเริ่มต้น 55,900.- วันที่ 1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2:ดู...
Visitors: 69