[X] close
[X] close

5 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของประเทศไต้หวัน

5 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของประเทศไต้หวัน 

 

1. ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) 


สวิส
เซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน 

รูป 

          ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบอยู่ในเมืองหนานโถว ที่มาของชื่อเนื่องมาจากรูปทรงทางด้านทิศเหนือคล้ายพระอาทิตย์ และด้านทิศใต้รูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ด้วยความงามจนใครๆก็อยากมาเยี่ยมชม ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทรามีบริการมากมาย ทั้งโรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง บริการล่องเรือชมทะเลสาบ และเส้นทางปั่นจักรยานริมทะเลสาบแสนโรแมนติกที่พลาดไม่ได้จริงๆ 

 

 

2. อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 


โขดหินชะง่อนทราย
ของธรรมชาติแสนอัศจรรย์ 

รูป 

          อุทยานเหย่หลิ่วยู่ในเมืองนิวไทเป จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวไปในทะเล ซึ่งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตา จากการกัดกร่อนของการเคลื้อนตัวของเปลือกโลก 

น้ำและลมทะเล 
โขดหินมีรูปร่างที่แตกต่างกัน เช่น รองเท้าเทพธิดาเทียนดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี 

 

 

3.อุทยานทาโรโกะ (Taroko National Park) 


หุบเขาผาหินอ่อน
 หนึ่งในอุทยานขึ้นชื่อของไต้หวัน 

 

รูป 

 

          ทาโรโกะเป็นอุทยานที่อุดมไปด้วยทัศนียภาพของหุบเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามยู่ในเมืองฮัวเหลียน เมื่อเลาะเลียบริมผาของหุบเขาหินอ่อนนั้นมีจุดชมวิวที่น่าประทับใจ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น 

และอุโมงค์เก้าโค้ง นอกจากนั้นยังมีน้ำตกฉางชุนที่ไหลจากยอกเขา ลงสู่ลำธารลี่อู เกิดเป็นภาพอันแปลกตาที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างงดงามอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด
 

 

 

4. อุทยานแห่งชาติอาลีซัน (Alishan National Park) 


สวนสนพันปี
 สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ นั่งรถไฟโบราณชมซากุระ